Upplands Modelljernvägs Förening

 

Historik

Föreningen bildades januari 2013 av Anders Karlsson.
Anders brann för modelljärnvägshobbyn och saknade en aktiv förening i Uppsala.
Under våren 2013 samlades några entusiaster och började på att planera för en förening.
Senare under våren fick Anders kontakt med en fastighetsägare som hade en lämplig lokal.
Kontrakt tecknades och resten är som man brukar säga "historia" , Upplands Modelljernvägs Förening var född och det fanns en lämplig lokal!

Efter sommaren fick vi tillträde till lokalen och det började att byggas.

I april 2014 är vi drygt 40 talet medlemar med en ungdoms grupp som varje torsdag mellan k:19-22 träffas och bygger på anläggningen.