Upplands Modelljernvägs Förening

 

Styrelsen

Ordförande Stefan Pihl
Vice ordförande Lennart Eriksson
Kassör Anders Jansson
Sekreterare Sören Thuresson
Suppleant Bertil Ellvén
Suppleant Alf Ericsson

Mobil ordf. 0702-60 21 62