Upplands Modelljernvägs Förening

 

Verksamhet

Verksamhetsidé

Föreningen verksamhetsidé är att skapa en modell av järnvägsverksamheten kring Uppsala före 1960. Speciella intresseområden är bl.a. Dannemora gruva, Hargshamn och Uppsala central med industrispår.

Spårsystem

Då föreningen arbetar för ett likabehandlingsperspektiv vill vi erbjuda möjlighet för både 2R (Roco, Fleischmann, mf.l.) och 3R (Märklin). Inom vissa delar av anläggningen kommer vi även att köra H0 smalspår (H0e). Samtliga spårsystem kommer att hanteras av en digitalcentral.

Likabehandling

Föreningen arbetar utifrån FN's barnkonvention och försöker anpassa vår verksamhet till alla personer oberoende av eventuella funktionsnedsättningar. För att öka kunskapen om olika funktionsnedsättningar söker vi samarbete/samarbetar med Attention, FUB, Habiliteringen i Uppsala, Uppsala kommun, Studiefrämjandet och dagsverksamheten i Håbo kommun. Vi har ett öppet sinne och försöker att behandla alla med lika med vänlighet och respekt för allas lika värde