Modelljärnvägsmässa

UMJ planerar att arrangera en MJ-Mässa i Uppsala helgen 13-14 november 2021.

Vår förhoppning är att den pågående pandemin då har klingat av så att det är OK att samlas i större sammanhang.

Det blir försäljning, modulbanor och lite annat.

Så planera in helgen 13-14 november i Uppsala

Vi kommer att vara på Fyrishov hall C och D, totalt ca 2000 m2.

Mer info kommer löpande.


Vi reserverar oss för att om myndigheter inte ger tillstånd så får vi ställa in alt. flytta till ett senare datum.