Styrelsen

Ordförande Stefan Pihl
Sekreterare Sören Thuresson
Ledamöter:
Peter Eriksson
Roger Persson
Jonas von Malmborg
Andreas Wetterström
Gösta Dahlgren
Mats Edholm

Mobil ordf. 0702-60 21 62

                                           

E-post: styrelsen@upplands-mj.se

Upplands Modelljernvägs Förening  

c/o Stefan Pihl

Ärnavägen 10                                                   
754 40 Uppsala                                                                       

Orgnr:80 24 70-9662
Plusgiro:66 69 87-3

Bankgiro:164-5191