Anläggningen

Målet är att bygga en modell över hur norra och östra Uppland såg ut på 30 – 60 talet, mest normalspår men även en hel del smalspår.

Anläggningen ägs av föreningen medan merparten av det rullande materialet ägs av respektive medlem.

Då vi inte fick vara kvar i vår gamla lokal på Genetikvägen längre, där vi byggde en fast anläggning, som vi fick riva. Så har vi inför bygget av den nya anläggningen, tänkt om lite när det gäller uppbyggnaden.

Vi kommer att bygga anläggningen i modulform för att den ska vara flyttbar men även för att vi ska kunna delta på modulkörningar/mässor med valda delar. Vissa moduler kommer vara vår egen ”standard” där ytbehovet får styra hur stor den blir. Tex modulen med Uppsala station som kommer bestå av 3 moduler med totala måttet 1200 x 6300 mm, den byggs skalenligt 1:87. Där vi inte har något eget modulmått kommer vi att använda modulstandard enligt MMM. Våra egna moduler kommer via någon anpassningsmodul att kunna kopplas ihop med en modul enligt MMM standard.

Vi kan säga att det kommer bli en fast uppställd anläggning, men där vi kan ta med oss utvalda moduler till någon modulträff/mässa.

Banan byggs med Märklin K-räls, det kommer att vara möjligt att koppla om den så att det går köra antingen 2 eller 3 räls på samtliga spår.

Vi kör digitalt med Ecos 50200 som centralenhet, körströmmen kommer styras av en central och växlar/signaler/återkoppling etc av en egen centralenhet. Detta för att kunna styra växlar/signaler för sig om vi deltar i modulkörningar tillsammans med andra. Det blir lite mycket att hantera ca 75 växlar utan något datorsystem till hjälp om vi deltar med modulen Uppsala station.

För styrning med dator kommer vi använda TrainController från Freiwald Software.