Spårplan

 

Detta är första delarna i vår nya spårplan, den består av Uppsala station med personbangård och godsbangård. De två bangårdarna är bygga som moduler, dvs vi kan flytta eller ta med oss dom på en modulkörning. Tanken är att stationen med tillhörande bangårdar ska bilda basen i vår nya anläggning. Personbangården och den i dag rivna godsbangården bredvid stationsområdet är byggda i stort sätt skalenligt. Den södra godsbangården kommer vara avkortat för anpassning till nuvarande lokal.