Historik

Föreningen bildades i mars 2013 av Anders Karlsson, Börje Carlsson och Stefan Pihl efter en idé av Anders.
Redan från början var idén att bygga en modell av Uppsala station med närliggande objekt.
Efter en tids ledande efter lokal så fick vi möjligheten att i aug 2013 flytta in i vår första lokal. 

Då vi hade medlemmar som körde både 2-räls och 3-räls byggde vi parallella spår där ena delen av stationsområdet var 2-räls och den andra 3 -räls.
Efter tid gjordes tester med Märklin K-skenor och det konstaterades då att det fungerade tillräckligt bra för att vi skulle kunna
köra både 2-räls och 3 räls på samma skenor. Kravet var dock att vi enbart använde de slanka raka växlarna och de slanka dubbelkorsväxlarna.
För att växla mellan 2-räls och 3-räls tog vi fram kretskort med reläer för att enkelt kunna skifta.
Senare så upptäckte vi att korsväxlarna hade problem i 2-räls läget och då speciellt med två axliga lok.
Numera har vi tagit bort alla korsväxlar.

Föreningen har alltid varit öppen för alla. Redan från början hade vi medlemmar som hade behov av extra stöd.
I maj 2015 beviljades vi ett 3-årigt stöd från Arvsfonden för personer med olika funktionsnedsättningar.
Projektet hette ”På Spåret”.
Under dessa år så träffades en grupp på 3-8 personer 1-2 ggr per vecka och lärde sig ”allt” om modelljärnvägshobbyn.
Efter projektet så blev flera av projektets deltagare kvar i föreningen.

Föreningen har även genomfört ett antal aktiviteter av lite större karaktär. Här kan nämnas utflykter
till Miniatyr Kingdom i Kungsör, Lennakatten utflykt med eget ångtåg. deltagande på hobbymässan i Älvsjö, 
arrangör av MJ-mässan på Fyrishov i Uppsala HT-2017.

Våren 2020 flyttade vi från vår första lokal till en något mindre lokal som ligger lite mer lättillgängligt.
På annan plats hittar ni mer information hur byggandet går vidare.

Väl mött i MJ-världen!
Stefan Pihl